Daily Archive: April 22, 2019

0

วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ปรับปรุงอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมสูงวัย-ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ-ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานคิกออฟเปิดโครงการอารยสถาปัตย์ (Friendly Design for All) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี...

0

แนะนำ 10 เนอร์สซิ่งโฮมน่าอยู่เพื่อผู้สูงวัย

          ในปัจจุบันประเทศไทยขณะนี้ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เรียบร้อยแล้ว ผู้สูงอายุโดยปกติในสังคมไทยเรานับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุและถือว่าเป็นวัยเกษียณอายุราชการไปด้วย ดังนั้น ที่พักอาศัยที่รองรับการใช้ชีวิตในวัยชรา จึงเป็นที่มองหาเป็นอย่างมาก ทั้งบ้านพักถาวร หรือ ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย  และหัวข้อในวันนี้เราจะพาไปชม 10...

0

ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ต่อยอดขยายผล 9+5 เส้นทาง Tourism for All สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ของรัฐบาลไทย นำโดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศต่อยอดและขยายผลเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดไปสู่ธุรกิจที่จะสร้างรายได้ และช่วยเสริมสร้างความสุขให้แก่คนในชาติ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในหลายด้าน นอกเหนือจากการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร จุดแวะพักระหว่างการเดินทาง และระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถ เรือ เครื่องบินโดยสาร...

0

🙏ร่วมงานบุญประเพณีสงกรานต์💦 และเปิดโครงการพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนใชัรถเข็น Friendly Design for All ♿️ ที่วัดไร่ขิง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เขื่อนหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วย สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส...