Daily Archive: มีนาคม 3, 2019

0

สถานที่ท่องเที่ยวภายในภาคอิสาน

สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ผู้สูงวัย  และ ผู้พิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ เป็นต้น 1.ปาลิโอ (Palio Khao Yai) จ.นครราชสีมา ถนน ธนะรัชต์ ตำบล หมูสี อำเภอ...

0

สถานที่ท่องเที่ยวภายในภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ผู้สูงวัย  และ ผู้พิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ เป็นต้น 1. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี  ที่อยู่: ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโทรศัพท์: 062 202...

0

สถานที่ท่องเที่ยวภายในภาคตะวันตก

สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ผู้สูงวัย  และ ผู้พิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ เป็นต้น 1.ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ตำบล ลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 สิ่งอำนวยความสะดวก :...

0

สถานที่ท่องเที่ยวภายในภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ผู้สูงวัย  และ ผู้พิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ เป็นต้น   1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  จ.สุพรรณบุรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  เบอร์โทร : +66 3543...