Daily Archive: มกราคม 8, 2019

0

ททท. เดินหน้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) สู่ปีที่ 2 ต่อยอดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 5 เส้นทางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) สู่ปีที่ 2 ต่อยอดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 5 เส้นทางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปลุกกระแสท่องเที่ยวไทยอย่างเท่าเทียมตั้งแต่ต้นปี 2562  ให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไร้อุปสรรคในการเดินทาง พร้อมกันนี้ ททท. ยังได้จัดทำหนังสือเพื่อเป็นสื่อในการแนะนำ 5เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกด้วย ถือเป็นการเริ่มมิติใหม่ทางการท่องเที่ยวที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนและเป็นการนำร่องให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม      ...