Daily Archive: มกราคม 4, 2019

0

รมว.คมนาคม “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” คิกออฟ “Friendly Design ระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวล” ส่งเสริมสิทธิมนุษย์ล้อในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของประเทศ

รมว.คมนาคม “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” คิกออฟ “Friendly Design ระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวล” ส่งเสริมสิทธิมนุษย์ล้อในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีคิกออฟ “Friendly Design ระบบขนส่งมวลชนไทยเพื่อคนทั้งมวล” ในงาน...

0

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ปีที่3

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และ นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่3 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2...

0

“กระทรวงยุติธรรม” คิกออฟ Friendly Design ยุติธรรมเพื่อสังคม และคนทั้งมวล

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีคิกออฟ Friendly Design กระทรวงยุติธรรมเพื่อสังคม และคนทั้งมวล ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 Thailand Friendly Design Expo...