Monthly Archive: มกราคม 2018

0

FD TALK: เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์-วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม-โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554 “งาน Friendly Design Expo มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมาก ปีนี้รู้สึกคึกคักคึกครื้น มีความหลากหลาย มีฝรั่งชาวต่างชาติมาร่วมงานเยอะ คึกคักดี และมีสินค้ามากกว่าครั้งที่แล้ว ผมอยากให้คนไทยช่วยกันสนับสนุนและสร้างทำอารยสถาปัตย์ เพราะประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก ทั้งยุโรป...

0

สำนักอุทยานแห่งชาติ ร่วมหารือ โครงการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ เร่งให้เห็นผล ทุกคนเข้าถึงได้

วันนี้ ( 25 ม.ค. 2561) คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิํธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ประชุมหารือ “โครงการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ” ร่วมกับ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ และคณะ เพื่อหาแนวทางพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม...

0

FD TALK: วีรศักดิ์ โควสุรัตน์-กิตติศักดิ์ กลับดี-ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์

วีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา “หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงฯคือ การกำหนดให้แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีอารยสถาปัตย์ มี Friendly Design มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก จะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆโดยสะดวก ปลอดภัย ได้มากขึ้น” นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี...

0

FD TALK: เตช บุนนาค-ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์-ธัชพล กาญจนกูล

ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) “อารยสถาปัตย์เป็นเรื่องสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะทำให้คนพิการมีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการใช้ชีวิต และการทำงานประกอบอาชีพได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม” ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิ Art for All “งาน Thailand Friendly Design 2017...

0

FD TALK: อนันตพร กาญจนรัตน์-วีระ โรจน์พจนรัตน์-พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “งานมหกรรมอารยสถาปัตย์เป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยี สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่คนทั้งมวล โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเปลี่ยนจากภาระให้กลายเป็นพลัง เปลี่ยนสถานะคนพิการจากผู้รับ มาเป็นผู้ให้ ด้วยการส่งเสริม และสร้างโอกาสให้เขาเหล่านี้...

0

FD TALK: ดอน ปรมัตถ์วินัย-อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ -วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ “Friendly Design คือ การให้ความสะดวก ให้ความเป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้พิการ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรได้รับการส่งเสริมให้เติบโตกว้างขวางยิ่งขึ้น ถ้ามีการพัฒนาต่อไปก็เป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งได้ ต้องขอขอบคุณผู้ที่คิดจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย” อาคม ...