Thailand Friendly Design EXPO : เว็บไซต์อารยสถาปัตย์แห่งแรกของไทย และอาเซียน Blog

0

“สุโขทัย” ขับเคลื่อนสู่เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (1) ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัย-มนุษย์ล้อ♿️

กระแสความตื่นตัวในการขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All กำลังขยายผลไปยังเมืองท่องเที่ยวต่างๆในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ภายหลังจากที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลรวม 14 เส้นทางในทั่วทุกภูมิภาคของไทยไปก่อนหน้านี้ โดยล่าสุด จังหวัดสุโขทัยได้ตอบรับการขับเคลื่อนสู่เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ในสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น...

0

ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่🌱 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตพิการ ณ อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานภาคเช้ามีการบรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตพิการ การปฏิบัติตัวเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ในภาคบ่ายเป็นการจัดเสวนาเกี่ยวกับ บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อคนพิการ คนด้อยสมรรถภาพ ผู้สูงวัย และเด็กพิการ กับการพัฒนาสังคม โดยผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร, คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล, ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี...

0

ก.แรงงาน เปิดสนามประลองฝีมือคนพิการ♿️ ครั้งที่9 ยกระดับฝีมือเพิ่มโอกาสจ้างงาน

ก.แรงงาน เปิดสนามประชันทักษะฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 9 กว่า 200 คน ใน 20 สาขา ยกระดับมาตรฐานฝีมือ เพิ่มโอกาสในการจ้างงานและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม...

0

ผู้ว่า ททท.ชูท่องเที่ยวไทย🧳 กระจายรายได้💸-ลดความเหลื่อมล้ำ (1)

เมืองไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักยอดนิยมของโลก ส่งผลให้รายได้หลักของประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งมาจากธุรกิจการท่องเที่ยว แต่จะทำอย่างไรให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างคน สร้างงาน และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ เรื่องนี้ ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีคำตอบครับ “ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย เติบโตดีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2558 มาจนถึงปีที่แล้ว ตัวเลขขององค์กรการท่องเที่ยวโลก หรือ...

0

วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ปรับปรุงอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมสูงวัย-ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ-ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานคิกออฟเปิดโครงการอารยสถาปัตย์ (Friendly Design for All) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี...

0

ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ต่อยอดขยายผล 9+5 เส้นทาง Tourism for All สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ของรัฐบาลไทย นำโดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศต่อยอดและขยายผลเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดไปสู่ธุรกิจที่จะสร้างรายได้ และช่วยเสริมสร้างความสุขให้แก่คนในชาติ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในหลายด้าน นอกเหนือจากการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร จุดแวะพักระหว่างการเดินทาง และระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถ เรือ เครื่องบินโดยสาร...

0

🙏ร่วมงานบุญประเพณีสงกรานต์💦 และเปิดโครงการพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนใชัรถเข็น Friendly Design for All ♿️ ที่วัดไร่ขิง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เขื่อนหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วย สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส...

0

สำรวจสกายวอล์ก-เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “ราชประสงค์-สยามพารากอน-แยกปทุมวัน” (2)

หลังจากรวมพลกันครบทีมแล้ว จุดแรก เราไปสำรวจกันที่แหล่งท่องเที่ยวที่คณะทัวร์จากอาเซียนและเอเชียมักนิยมพากันมากราบไหว้ขอพร คือ ศาลพระพรหมเอราวัณ ซึ่งมีทางลาดเชื่อมโยงจากฟุตบาททางเดินเท้า ทำให้ผู้สูงวัยและผู้พิการที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย แต่ติดปัญหาที่ฝาปิดท่อระบายน้ำที่ยังใช้แบบเก่าที่เป็นตะแกรงซี่ห่างๆ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ เช่น ล้อรถเข็นอาจพลัดตกลงไปในร่องได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ฟุตบาทในบริเวณด้านหน้าและด้านข้างศาลพระพรหมเอราวัณ มีบางจุดที่เริ่มชำรุดทรุดโทรม ไม่ราบเรียบ น่าจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว...

0

สำรวจสกายวอล์ก-เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “ราชประสงค์-สยามพารากอน-แยกปทุมวัน” (1)

เครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ ลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ในเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ที่ย่านราชประสงค์-สยามพารากอน-แยกปทุมวัน เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา การสำรวจครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดเตรียมเส้นทางทัวร์อารยสถาปัตย์ (Friendly Design Trip)...

0

ททท. ชวนคนไทยร่วมงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562″💦

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อม นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมกันแถลงข่าวเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์...

0

Mr. Journey ให้เช่ารถตู้ พร้อมคนขับรถ สำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์

 ในทุกๆการเดินทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยว ไปโรงพยาบาล ไปทำธุระต่างๆ จะไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคอีกต่อไป อยากได้ความสะดวกสบาย อุ่นใจ ให้นึกถึง Mr.Journey  Mr. Journey เราพร้อมให้บริการสำหรับการเดินทางพร้อมวีลแชร์ ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น  บริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-814-3032www.mrjourney.com  อย่าให้การเดินทางเป็นอุปสรรคสำหรับคุณ  จะเดินทางไปไหนนึกถึง Mr.Journey อยากได้ความสะดวกสบายอุ่นใจให้นึกถึง Mr.Journeyบริการรับ-ส่ง...

0

Thailand Tourism for All ธุรกิจห้องพักอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล🏠🏩🧳👴🧓👨‍👩‍👧‍👦 ♿️

นายกฤษนะ ละไล บรรณาธิการอาวุโสเนชั่นทีวี และประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Friendly Design & Tourism for All: สถานการณ์อารยสถาปัตย์ของประเทศไทยในเวทีโลก” ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจห้องพัก/บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ มนุษย์ล้อ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก จัดโดย Air bnb ประเทศสหรัฐอเมริกา...

0

FD Walking Stick

              รวมบริษัทที่ผลิต และจัดจำหน่ายไม้เท้า อุปกรณ์เพื่อความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาค , ผู้พิการ , สตรีมีครรภ์ และ ฯลฯ   ผลิต-จัดจำหน่าย ในประเทศไทย ผลิต-จัดจำหน่าย ในต่างประเทศ

0

FD Handrail

              รวมบริษัทที่ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ราวจับ ให้แก่ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาค , ผู้พิการ , สตรีมีครรภ์ และ ฯลฯ     ผลิต-จัดจำหน่ายในประเทศไทย    ...

0

FD Facilities

              รวมบริษัทที่ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ราวจับ , ไม้เท้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาค , ผู้พิการ , สตรีมีครรภ์ และ ฯลฯ    ...

0

เตรียมพบกับ งานสถาปนิก ’62 วันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562

 นับเวลาถอยหลังกับงาน ” สถาปนิก ’62 ” ในแนวคิดหลัก กรีน อยู่ ดี  Living Green วันที่  30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562  ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ...