Category: FD Talk

0

FD TALK พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวคิกออฟ “Friendly Design

FD TALK พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวคิกออฟ “Friendly Design กระทรวงแรงงานเพื่อสังคมและคนทั้งมวล” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่...

0

FD TALK รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

FD TALK รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “ผมตั้งใจไว้ว่า ในปี 2562 จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ และในปีงบประมาณ 2563 ก็อยากจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทำงบประมาณสำหรับดำเนินการในเรื่องอารยสถาปัตย์โดยตรง โดยจะให้คณะสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่” นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เป็นประธานกล่าวคิกออฟ “Friendly...

0

FD TALK รมต.วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

FD TALK รมต.วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม “สำคัญที่สุดตอนนี้ คือ เราได้นำร่องการจัดทำอารยสถาปัตย์ ทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และหอสมุดแห่งชาติ จากการนำร่องนี้ก็จะขยายผลไปยังตึกอาคารต่างๆของกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป” นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวคิกออฟ...

0

FD TALK พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวคิกออฟ “Friendly Design

FD TALK พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวคิกออฟ “Friendly Design กระทรวงยุติธรรมเพื่อสังคมและคนทั้งมวล” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3...

0

FD TALK คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและกิจการสังคม บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

FD TALK คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและกิจการสังคม บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด     “สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการทำงานร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล รวมถึงเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปตย์ทั่วประเทศมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งในปัจจุบันสายการบินของเรามีเครือข่ายที่ได้รับการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 35 รวมทั้งหมด 64 ท่านด้วยกัน จะเห็นได้ว่าจากปีแรกจนถึงปีนี้...

0

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวคิกออฟการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

FD TALK คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวคิกออฟการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3...