Category: FD Airlines

0

มนุษย์ล้ออิสราเอลโวย สายการบิน Thai VietJet Airline ห้ามรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่อง. ชี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ฑูตอารยสถาปัตย์มนุษย์ล้อชาวอิสราเอล “อูดี้ พอลลัค” ได้ส่งเอกสารออนไลน์ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เขาถูกสายการบินไทยเวียตเจ็ทปฏิเสธอย่างกระทันหันไม่ให้เขานำรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินโดยสาร “การกระทำของสายการบินไทยเวียตเจ็ทโดยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในครั้งนี้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิในการเดินทางของคนพิการ และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง” คุณอูดี้กล่าว คุณอูดี้ พอลลัค (Udi Pollak) เป็นคนพิการชาวอิสราเอล มาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ได้สามปีแล้ว เขาเป็นนักออกแบบและเชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงของคนพิการ โดยเขาได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ให้ทำหน้าที่เป็น “ฑูตอารยสถาปัตย์” (Friendly Design...

0

Air Asia Friendly Design for All สายการบินมีอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคเท่าเทียมของคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย 🛩

บริษัทไทยแอร์เอเชีย ได้ให้บริการการเดินทางโดยสารเครื่องบินที่คำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และสิทธิเสมอภาคในการเดินทางของบุคคลทุกกลุ่มวัย รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้รถเข็น โดยร่วมมือกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จุดมุ่งหมายเพื่อการรณรงค์ให้สังคมไทยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับบุคคลทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทียม เช่น ผู้สูงอายุ👴 ผู้พิการ♿️ ผู้ป่วยพักฟื้น🛌 สตรีมีครรภ์👩‍👧‍👧 และเด็กเล็ก ตามหลักอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นสากล...

0

ทัวร์อารยสถาปัตย์ “เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม” เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (2)

ทัวร์อารยสถาปัตย์ “เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม” เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (2)   สัปดาห์นี้ มาทัวร์อารยสถาปัตย์ Friendly Design Trip ใน 2 ประเทศยุโรปคลาสสิค“เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม” เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล กันต่อครับ โครงการนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น กับ บริษัท...

0

“เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม” เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (1)

“เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม” เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (1) รายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น ร่วมกับสายการบิน KLM และบริษัท มาทัวร์ จำกัด จัดกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัตย์ Friendly Design Trip กรุงเทพ-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม ในช่วงวันที่ 16-22 เมษายน เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของมิตรประเทศทั้ง 2...

0

แอร์เอเชียจับมือ UNDP เปิดตัว 4 โครงการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บ่ายวันนี้ (20 ธันวาคม 2560) สายการบินแอร์เอเชียและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP (United Nations Development programme) ร่วมลงนาม MOU ประกาศความร่วมมือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดตัว 4 โครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development...