Category: ambassador

0

ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่🌱 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตพิการ ณ อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานภาคเช้ามีการบรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตพิการ การปฏิบัติตัวเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ในภาคบ่ายเป็นการจัดเสวนาเกี่ยวกับ บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อคนพิการ คนด้อยสมรรถภาพ ผู้สูงวัย และเด็กพิการ กับการพัฒนาสังคม โดยผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร, คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล, ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี...

0

(Thai) มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย 4 จังหวัด คือ ลำพูน-น่าน-เชียงราย-ชลบุรี ลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Campaign) เสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก