Category: FD Hotel

0

(Thai) โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลย ที่มีอารยสถาปัตย์สามารถเข้าถึงได้เข้าใช้บริการได้ สะดวกในการเข้าใช้บริการ มีความปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก