Category: FD Airasia Ambassador

0

FD TALK คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและกิจการสังคม บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

FD TALK คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและกิจการสังคม บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด     “สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการทำงานร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล รวมถึงเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปตย์ทั่วประเทศมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งในปัจจุบันสายการบินของเรามีเครือข่ายที่ได้รับการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 35 รวมทั้งหมด 64 ท่านด้วยกัน จะเห็นได้ว่าจากปีแรกจนถึงปีนี้...

0

FD TALK คุณวิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย

FD TALK คุณวิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย “เรารู้สึกดีใจมากเลยนะคะ ที่ได้มีงานนี้ Thailand Friendly Design Expo ซึ่งเราได้มองว่าผู้พิการด้านต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะต้องเดินทาง หรือว่าจะเดินทางไปไหน ก็ต้องมีความสะดวกสบาย ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเหลือเขาได้ จริงๆแล้วเรามีจุดประสงค์ คือเราอยากจะให้ทุกคนเดินทางให้สะดวกสบาย ของเราเองทางด้านนี้...

0

“สายการบินแอร์เอเชีย” ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ทำหน้าที่ “มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์” ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ในธุรกิจการบิน “แอร์เอเชีย” เจ้าของสโลแกน “บินคุ้ม คุณภาพครบ” ได้ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการขยายแนวร่วมจากกฎหมายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 โดยทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้จ้างงานคนพิการตามกฎหมายดังกล่าว ในมาตรา 35 เพื่อให้คนพิการมาทำหน้าที่เป็น “ทูตอารยสถาปัตย์”...

0

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้รับรางวัล Friendly Design Awards 2018 รวม 2 รางวัล ในงาน FD Expo 2018

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้รับรางวัล Friendly Design Awards 2018 รวม 2 รางวัล ในงาน FD Expo 2018 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ใครๆ ก็บินได้ เป็นสายการบิน Friendly Design ที่คำนึงถึงความสะดวก...

0

Air Asia Friendly Design for All สายการบินมีอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคเท่าเทียมของคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย 🛩

บริษัทไทยแอร์เอเชีย ได้ให้บริการการเดินทางโดยสารเครื่องบินที่คำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และสิทธิเสมอภาคในการเดินทางของบุคคลทุกกลุ่มวัย รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้รถเข็น โดยร่วมมือกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จุดมุ่งหมายเพื่อการรณรงค์ให้สังคมไทยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับบุคคลทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทียม เช่น ผู้สูงอายุ👴 ผู้พิการ♿️ ผู้ป่วยพักฟื้น🛌 สตรีมีครรภ์👩‍👧‍👧 และเด็กเล็ก ตามหลักอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นสากล...

0

มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย 2จังหวัด เพชรบุรีและชลบุรี ได้ลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Campaign) เสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

จังหวัดนครราชสีมา สำรวจอารยสถาปัตย์ที่ “ โครงการชั่งหัวมัน ” โครงการชั่งหัวมัน สร้างงานราษฎรในพื้นที่ “…คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่อมาภายในวันเดียว ทุกคนในท้องที่นั้น ก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ในระยะนี้เราต้องร่วมมือกันทำ เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้นการที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไร ก็ด้วยการช่วยเหลือกัน...