Category: FD Sanitary

0

แนะนำ 10 เนอร์สซิ่งโฮมน่าอยู่เพื่อผู้สูงวัย

          ในปัจจุบันประเทศไทยขณะนี้ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เรียบร้อยแล้ว ผู้สูงอายุโดยปกติในสังคมไทยเรานับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุและถือว่าเป็นวัยเกษียณอายุราชการไปด้วย ดังนั้น ที่พักอาศัยที่รองรับการใช้ชีวิตในวัยชรา จึงเป็นที่มองหาเป็นอย่างมาก ทั้งบ้านพักถาวร หรือ ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย  และหัวข้อในวันนี้เราจะพาไปชม 10...