“อพท.7-สุพรรณบุรี” เตรียมจัดงานใหญ่ รับคลายล็อกเฟส 5 คิกออฟเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย อพท.7 ซึ่งดูแลพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เตรียมเปิดแถลงข่าวการขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ เวลา 9.30-11.30 น.ที่โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายพันธมิตรการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล จะได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดสุพรรณบุรี

มีเป้าหมายในการร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่เชื่อมโยง ให้มีการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัย ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มึเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็นให้สามารถเข้าถึง เที่ยวได้ ใช้บริการได้ ในแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม จุดแวะพัก และร้านอาหาร โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ตามหลักการอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสอดรับกับกระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ของประเทศไทยในเวทีโลกได้เป็นอย่างดี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า อพท.ได้ให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ และรองรับสังคมผู้สูงวัย เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All

“ที่ผ่านมา อพท.ได้ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์กับชาวบ้านในชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยได้มีการจัดทำทั้งทางลาด ห้องสุขาสำหรับมนุษย์ล้อ ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถใช้บริการได้สะดวก ปลอดภัย ครั้งนี้ จึงได้ขยายผลมายังพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้มึอารยสถาปัตย์ที่คนทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ มาท่องเที่ยวได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล” ผอ.อพท.กล่าว

ทางด้าน ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการ อพท.7 กล่าวเสริมว่า ในการขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลของเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรีนั้น เราตั้งเป้าหมายอยากให้ทุกสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงโรงแรม ร้านอาหาร และจุดแวะพักระหว่างการเดินทาง เช่น สถานีบริการน้ำมันต่างๆ ได้มีการออกแบบและจัดทำอารยสถาปัตย์ เพื่อให้บริการผู้สูงอายุ มนุษย์ล้อ และผู้พิการ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ สะดวก ปลอดภัย โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งจากภารัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะได้มีการเปิดแถลงข่าว และลงนามความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้